top of page

Noel Duong

  • President tại DNA Corner

  • Học bổng 90% VinUniversity

  • ​Talent Acquisition Lead tại Homebase

  • Certified Master Practitioner and Master Therapeutic Coach of Neuro-
    Linguistic Programming (NLP) của Life University

Facebook: Noel Duong

“The life coach is someone professionally trained to help you maximize your full potential and reach your desired results. They are like a supportive friend and a trusted adviser rolled into one. They’re someone who will push you to identify your goals, hold you accountable and provide encouragement throughout your journey to become a better version of yourself.”

Noel có 5 năm kinh nghiệm hướng nghiệp, hướng dẫn và đào tạo kỹ năng thuyết trình, tranh luận, các kỹ năng mềm khác, và nhiều chủ đề phát triển bản thân cho các học sinh cấp 3 và đại học.

 

Noel cũng là Founder và President tại OAK Organization, Founder tại DNA Corner, Trainer tại Tiệm Trà Đá, và có kinh nghiệm trực tiếp quản lý, cố vấn, và đào tạo cho các dự án học sinh, sinh viên từ năm 2017.

 

Đối với Noel, thành công không chỉ thuộc về số ít. Hơn nữa, chia sẻ là chìa khóa để gia tăng giá trị của kiến thức, là phương pháp để những người đi trước có thể để lại di sản cho những người đi sau. Vì vậy chị lựa chọn phát triển theo con đường đào tạo và giáo dục, để tìm ra một phương pháp có thể tối ưu hóa và phát triển hơn khả năng này ở mỗi con người. Trên hành trình cống hiến này, chị nhìn nhận vai trò mình là một nhà thám hiểm và nghiên cứu về con người. Qua đó, vẽ nên một bản đồ hướng dẫn thế hệ tiếp theo tìm đến được những địa điểm họ muốn tới.

bottom of page