top of page

Nguyen Thi Van Anh

  • Học bổng 100% tại VinUniversity & President's List

  • Trao đội tại University of Technology Sydney

  • Intern tại MAX Education & G.A.P Institute

Facebook: Ngth Vân Anh

Câu hỏi Vân Anh luôn đau đáu, là làm thế nào để bạn trẻ luôn là chính mình và phát triển dựa trên những tiềm năng, giá trị của họ. Theo quan sát của Vân Anh, có rất nhiều bạn trẻ chịu áp lực từ gia đình, bạn bè, trường học,... vội vàng chạy theo những quy chuẩn của mọi người, từ ngoại hình đến thành tích, điểm số. Các bạn không đủ sáng suốt và tỉnh táo để khám phá và nhận ra những điểm mạnh, những giá trị đặc biệt của bản thân.

Vì muốn giúp đỡ mọi người một cách hiệu quả, nên Vân Anh luôn trong hành trình tìm kiếm cộng đồng cần mình hỗ trợ, và học hỏi để có thể đóng góp cho cộng đồng đó. Trà đá Mentor là một trong những cộng đồng mà Vân Anh đang tìm kiếm và xây dựng, mục tiêu ngắn hạn là giúp đỡ em mentee mình may mắn được gặp gỡ, và dài hơn là có được những hành trang vững chắc để có thể tự tin tìm kiếm và giúp đỡ những cộng đồng mình thuộc về.

Vân Anh mới chỉ đi được một phần nhỏ của chặng đường tìm hiểu thế giới bên trong, cũng đang trên hành trình tìm kiếm những gì là riêng biệt, và Vân Anh tin rằng, Mentee cũng giống như một người bạn cùng mình đào sâu thế giới ấy. Giúp đỡ Mentee cũng là giúp đỡ chính mình và ngược lại, hiểu bản thân hơn từng ngày chính là một thành công nhỏ, mà không hề dễ dàng.

bottom of page