top of page

Chris Nguyen

  • Head of Research - Rikkei Venture Builder

  • Investment Analyst - Horizons Ventures

  • 3 Năm khởi nghiệp trong ngành F&B, blockchain

  • 2 năm làm việc trong mảng đầu tư mạo hiểm

  • Winner of I- Startup 2022

  • Winner of Sydney Technovation 2022

  • Top Runner up TechStart 2022

  • Finalist of Startup with Kawai 2022

Chris là một người có xu hướng nghiên cứu về tương lai, công nghệ, đổi mới sáng tạo và tư duy khởi nghiệp. Ước mơ của Chris đó là muốn tạo ra một "Supply" trước khi "Demand" xuất hiện, Chris mong muốn sẽ được làm việc ở Sillicon Valey - một mảnh đất hứa về việc phát triển công nghệ. "Mục đích cuối cùng của cuộc đời mình là tôi muốn được khi tôi mất đi, người ta còn nhắc đến tên tôi tới tận về sau như một người đã tạo ra giá trị cho thế giới".  

 

Chris mong có thể giúp đỡ được về tinh thần cũng như là kiến thức cho những bạn có tư duy phát triển bản thân và sự nghiệp. Đặc biệt là các bạn có hứng thú về lĩnh vực phát triển kinh doanh, đổi mới sáng tạo và tầm nhìn công nghệ, dám bước ra khỏi những vòng an toàn và thậm chí là định kiến của xã hội. Nhưng không vì thế, mà tôi đưa đến cho các bạn những mộng tưởng, đầu chúng ta đặt ở tương lai, nhưng chân chúng ta phải bước đi trên con đường hiện tại  

Được truyền cảm hứng về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từ chương trình Shark Tank Mỹ, Chris đã tìm tòi và nghiên cứu rất nhiều về công nghệ và cách để khai thác các khía cạnh trong cuộc sống để đưa vào kinh doanh. Nhưng ở trong bể kiến thức mới đó, Chris đã phải ngụp lặn rất nhiều và có những khoảng thời gian bế tắc, luôn trong một tâm thế là "Liệu những thứ mình đang học có áp dụng được không?".

bottom of page