top of page

Giap Bui Viet Anh

  • Học bổng 100% tại VinUniversity

  • Marketing Collaborator tại One Mount Group

  • Founder tại COVID-19 Updated Information for Foreigner in
    Vietnam

  • Đề cử Nhân vật truyền cảm hứng tại Wechoice Award

Facebook: VietAnh GiapBui

A lifelong learner, a lucid dreamer, at times writer, an avid traveler, and on my way to become an excellent Marketer!

Trong mọi quyết định của Việt Anh đều gắn liền với 3 chữ dám: Dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận. Nghĩ, làm và chấp nhận tùy từng tình huống mà được hiểu và áp dụng khác nhau. Sau mỗi buổi "đàm đạo" tại Tiệm Trà Đá, Việt Anh hy vọng sẽ có thể cùng các bạn từng bước khai phá ra những ngọn đuốc của chính mình - những "mentor" thực thụ trên mọi bước chân trong cuộc sống.

Trên bàn trà (đá) này, không có đúng sai, không có judgement, chỉ có sự lắng nghe, chia sẻ và đồng hành. Các bạn hãy coi mỗi lần gặp gỡ như những buổi trà chanh chém gió thực thụ, nhưng thay vì tán dóc, hóng phốt từ trong ra ngoài ngõ thì chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi và tìm ra phiên bản tốt hơn của chính mình.

Đọc thêm về câu chuyện của Việt Anh tại: 

bottom of page