top of page

Nguyen Son Tra

  • Sinh viên tại Monash University

  • Học bổng từ University of Adelaide và University of South Australia

  • Tốt nghiệp loại xuất sắc tại Brighton Secondary School

Facebook: Tra Nguyen

Trăn trở của Trà là làm thế nào để tạo giá trị cho cộng đồng hiệu quả hơn, dựa trên những gì mình có. Mentoring là một trong những cách Trà đang làm để tạo giá trị cho cộng đồng. Bằng việc chia sẻ kinh nghiệm sống, hỗ trợ tinh thần và định hướng tương lai, Trà có thể giúp mentee có những góc nhìn đa chiều trong cuộc sống, xây dựng tính tự lập và sự tự tin.

Với Trà, giáo dục là một trong những yếu tố tiên quyết để làm nên một thế giới văn minh và tốt đẹp hơn. “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” Giáo dục thường diễn ra dưới sự hướng dẫn của người khác, nhưng cũng có thể thông qua tự học. Nhờ có giáo dục, hay cụ thể là, tinh thần học hỏi và sự rèn luyện bền bỉ mà chúng ta nhận thức rõ hơn về chính mình và những vấn đề, sự việc, con người xoay quanh cuộc sống của chúng ta. Từ đấy chúng ta hiểu rõ giá trị của bản thân mình và có định hướng đúng đắn trong cuộc đời.

Trong những bạn trẻ Trà từng tiếp xúc, phần lớn các em còn thiếu trải nghiệm sống và tầm nhìn dài hạn cho tương lai. Kiến thức trên trường quan trọng, song, trải nghiệm và kĩ năng mềm cũng vô cùng quan trọng bởi nó giúp mình hoàn thiện bản thân mình một cách toàn diện hơn.

bottom of page