top of page

Ngo Hai Minh

  • Sinh viên Đại học Kinh tế - Luật ngành Fintech

  • CEO Assistant tại VIFO 

  • Risk Advisory Intern tại Deloitte

  • Học bổng Venture Leader từ Quest Ventures Singapore

  • 2 năm kinh nghiệm tham gia các tổ chức hoạt động xã hội, tổ chức sự kiện học sinh

Tự nói về bản thân, Minh nghĩ rằng mình không phải là một người đặc biệt, cũng không phải là một người có nhiều thành tích "khủng", Minh cũng không muốn trở thành ai, Minh ở đây chỉ là để là Minh, là một người thích viết, thích nghe, tìm thích hiểm về triết học, tâm lý, tâm linh, đôi khi hay thích suy ngẫm về cuộc đời, về nhân sinh quan, sau đó lại thích viết để phản tư lại những trải nghiệm mà bản thân đã đi qua. 

Minh có mong muốn lan tỏa những thông điệp về đời sống, hiểu bản thân, sống đúng với chính mình, vượt qua rào cản mang tên "xã hội", thứ Minh làm phải giúp được một ai đó "sống thật" với chính con người của họ, gỡ bỏ những vướng mắc khi phải đem theo rất nhiều trên người, hơn nữa phải chữa lành được những nỗi đau trong cuộc sống mà người đó phải chịu đựng. Sau cùng, khi kết hợp về tâm trí lẫn tinh thần, sẽ giúp cho người đó phát triển bản thân (Personal Development) và phát triển tâm thức (Spiritual Growth). Nếu như ngoài kia bạn đã được nghe làm sao để thành công, làm sao để giỏi hơn, làm sao để nâng cao năng lực, phát triển IQ, hay còn là việc trở nên tự tin hơn, làm chủ cảm xúc, quản lý cảm xúc, phát triển EQ. Đối với Minh, không thuộc trong phạm trù hai điều đó, Minh sẽ giúp các bạn có được một năng lực là phát triển AQ (Adversity Quotient), Minh tin rằng, tự tin thôi chưa đủ, thông minh thôi cũng chưa, mà phải đến từ sự bền bỉ nội lực, vượt khó và hơn nữa là khôn ngoan.

Động lực của Minh để trở thành Mentor đơn giản chỉ để trao đi giá trị, Minh nhận ra sứ mệnh của Minh nằm trong giáo dục và chỉ có giáo dục mới có thể giúp một cá nhân nào đó thật sự trở nên tốt hơn thông qua hành trình trải nghiệm của họ. Minh cũng chỉ là một bạn trẻ, vẫn tiếp tục đi, tiếp tục học, tiếp tục trải,...Những kiến thức, trải nghiệm chưa hẳn đã nhiều, nhưng lúc nào cũng sẽ sẵn sàng để chia sẻ để giúp một ai đó đang cần. Minh chỉ hy vọng tìm kiếm các bạn Mentee có chung giá trị sống, có thái độ cầu tiến, tôn trọng lẫn nhau, có thể trong Trà Đá Mentor, chúng ta là Mentor và Mentee, nhưng biết đâu được, có là những partners trong tương lai với nhau thì sẽ thú vị lắm đấy!

bottom of page