top of page

Trà Đá - nơi hội tụ của những Mentor tài năng, vì cộng đồng

Học hỏi - Sáng tạo - Nỗ lực

Dưới đây là dàn mentor tài năng của Trà Đá, họ là những con người đã được trải qua những nền giáo dục chất lượng, Mentor tại Trà Đá còn là những cá nhân đã trải nghiệm vô vàn cảm xúc trong hành trình trưởng thành để đúc kết được bài học cá nhân, với ước muốn to lớn ngay bây giờ là trao lại những bài học, cống hiến cho giáo dục.

bottom of page