top of page

Ngo Lan Huong

  • Top Performer - ITT Team - PersolKelly Vietnam

  • Raising Start (Award for the highest placements after 6 months from
    Day 1)- PersolKelly Vietnam

  • Best Thoroughness Award H1/2022 - Multiplier Technologies PTE
    (Global tech company).

Ngay từ năm 3 đại học, mình đã có cơ hội tiếp cập với các khái niệm chuyên sâu trong lĩnh vực Nhân sự, những chia sẻ đến từ các Giáo sư từ nước ngoài. Trong suốt hành trình lựa chọn ngành nghề, mình vẫn luôn cảm thấy bản thân đã chọn đúng hướng đi, đúng sở trường và mục tiêu trong công việc. Với tâm huyết muốn lan toả tư duy can-do, định hướng ngành nghề sớm tới các bạn trẻ, mình quyết định lựa chọn hành trình trở thành một Mentor, một người bạn đồng hành cùng các bạn trẻ.

Trong thời điểm Việt Nam đang hội nhập mạnh mẽ với thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mình tin rẳng cách tiếp cận cả bằng khoa học máy tính, kiểm soát cảm xúc, và nhìn nhận tiềm năng bên trong sẽ đem lại những thành công sớm. Đi tìm câu trả lời cho sự thành công chắc chắn sẽ hướng bạn về những câu hỏi khai phá tiềm năng của chính bạn! 

bottom of page